DOMOV / Dohodnina v obliki sponzorstva

08. oktober 2018

Dohodnina v obliki  sponzorstva

Dragi navijači, podporniki, simpatizerji KK Vojnik, starši, sorodniki…! Počasi se bliža konec leta, ko boste lahko namenili del svoje dohodnine za donacije. Vabimo vas, da se tokrat spomnite nas in nas na ta način podprete na poti k ciljem. Donacija do 0,5% dohodnine je za vas popolnoma brezplačna, razen da poskrbite, da je izpolnjen obrazec iz priloge pravočasno, najkasneje do 20.12.2018, oddan na DURS ali pa ga enostavno čim prej dostavite trenerju, upravi.

 

ZA PRENOS OBRAZCA LAHKO KLIKNETE NA SLIKO:

 

 

Uradno pojasnilo :

Na podlagi Zakona o dohodnini je Vlada Republike Slovenije v letu 2007 sprejela Uredbo o namenitvi dela dohodnine za donacije. Ta vsem davčnim zavezancem omogoča, da lahko do 0,5 % odmerjene dohodnine namenijo nevladnim organizacijam, med katerimi je tudi KK Vojnik. V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov.

Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% ali 0,5% dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5% dohodnine.

Finančni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko finančni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.

Donacija 0,5 % dohodnine nevladnim organizacijam je za vas popolnoma brezplačna, razen da poskrbite, da je izpolnjen obrazec pravočasno oddan.

 

Naš klub je v veliki meri odvisen od sponzorskih sredstev, zato Vas prosim za izpolnitev omenjenega obrazca. Le s skupnimi močmi lahko mladim omogočimo optimalno vadbo, pogoje…..